Ταμεία Super Market – Καταστημάτων

1. Futura Plus

2. Futura Proxi

Με διπλή λεκάνη

Με μονή λεκάνη

3. Cash & Carry

4. Σκαμπό Ταμείου